Pouze tento týden ke 3x500g Dopraženo! sklenička na letní kávu jako dárek 🎁.

Odvápnění kávovarů SAGE

Kromě pravidelného čištění patří do péče o kávovar také pravidelné odvápňování, díky kterému udržíte váš kávovar bez vápenatých usazenin. V tomto článku se podrobně podíváme na odvápňování jednotlivých modelů značky Sage. Na odvápnění můžete použít odvápňovač dávkovaný v sáčcích přímo od značky Sage (rozpustíte v jednom litru vody) nebo jakýkoli jiný odvápňovací prostředek ve formě tablet, prášku nebo i v tekuté podobě. Vždy se řiďte dávkováním, které vám výrobce doporučuje. K odvápnění rozhodně nepoužívejte jedlou sodu, která bývá v domácnostech často populární, nicméně můžete tím kávovar poškodit. Ještě před tím, než nalijete roztok do nádržky, vždy vyndejte vodní filtr a kávovar vypněte.

Bambino Plus

Orackle Touch

Stejně jako obsluha, je nejsnazší proces odvápnění u modelu Oracke Touch. Kávovar sám ohlásí na displeji, že je třeba ho odvápnit. Než spustíte celý systém, je třeba ho nechat minimálně jednu hodinu vychladnout. V nastavení vyberete možnost „DESCALE SYSTEM” a kávovar vás bude krok po kroku navigovat. Cyklus bude trvat přibližně hodinu a půl.

 

Sage Barista Express a Express Impress

U kávovarů Express/Express Impress je proces odvápňování v podstatě stejný, liší se pouze tím, jaká stisknete tlačítka. U obou kávovarů se rozsvítí kontrolka údržby. Pro spuštění procesu u modelu Express Impress najednou stiskněte a podržte na pět vteřin tlačítko pro dva šálky a tlačítko POWER. U varianty Express nejprve stiskněte a podržte tlačítko pro dva šálky a následně to samé opakujte s tlačítkem POWER. Tlačítka začnou blikat a kávovar se bude zahřívat. Proces zahřívání bude u konce, když zůstanou tato tlačítka rozsvícená společně s kontrolkou pro údržbu a výdej horké vody. Odvápňování má celkem tři fáze.

První je fáze, ve které budete odvápňovat část kávovaru pro přípravu kávy, které bude trvat asi 25 vteřin. Pro spuštění této fáze stiskněte tlačítko pro dva šálky u varianty Express Impress a u varianty Express tlačítko pro jeden šálek. Tlačítko bude v průběhu procesu blikat, a když bude proces dokončen, tlačítko se opět rozsvítí. Proces také můžete ukončit sami stiskem tohoto tlačítka. Druhá odvápňovaná část je tryska na zpěňování mléka a tento proces trvá přibližně 13 vteřin. Proces spustíte otočením ovladače pro výdej páry do polohy, při které zpěňujete mléko. Poslední fází procesu je odvápnění části pro výdej vody, které trvá asi osm vteřin a spustíte jej otočením ovladače do druhé polohy pro výdej vody. Tyto tři kroky postupně opakujte, dokud vám v zásobníku na vodu nezbyde polovina roztoku, tedy půl litru. V této fázi je ve vašem kávovaru prostředek na odvápnění a je potřeba ho propláchnout čistou vodou a zbavit ho tak zbytků odvápňovače. Zbytek roztoku ze zásobníku vylijte a důkladně omyjte. Následně ho naplňte po rysku MAX a postupujte úplně stejně jako s roztokem na odvápnění tím, že propláchnete všechny tři části kávovaru. Celý proces ukončíte stisknutím tlačítka POWER.

 3_1

Barista Pro

Kávovar Barista Pro má na rozdíl od předešlých dvou displej a hlášení o potřebě odvápnění se objeví právě tam jako „DESCALE”. Proces je velmi podobný a také probíhá ve třech fázích zaměřených na různé části kávovaru. Odvápňování spustíte stiskem tlačítka MENU a pomocí ovladače „GRIND AMOUNT” vyberete z nabídky „DESCALE” a potvrdíte stiskem ovladače. Rozsvítí se tlačítko pro jeden šálek. Kávovar vás pomocí displeje bude navigovat, jak máte postupovat. Proces spustíte tlačítkem pro jeden šálek, a když kávovar zahlásí budete otáčet ovladačem STEAM pro výdej páry a horké vody do daných pozic. Po dokončení každé fáze se ozve zvukové oznámení. Zbytek roztoku ze zásobníku vylijte a napusťte čistou vodou pro proplach kávovaru od zbytků odvápňovače. Opět se rozsvítí tlačítko pro jeden šálek a jeho stiskem v podstatě spustíte stejný proces, u kterého je důležité se řídit pokyny na displeji.

 

Sage Dual Boiler a Orackle

U těchto dvou modelů modelu je odvápňování o něco složitější a budete k němu potřebovat plochý šroubovák. Nejprve musíte vypustit vodu z kávovaru a až následně jím necháte protéct odvápňovací roztok. Posledním krokem je propláchnutí kávovaru od zbytků prostředku. Ještě, než se do toho pustíte musí být kávovar vychladlý minimálně čtyři hodiny. Na vypnutém kávovaru stiskněte a podržte tlačítko pro jeden šálek a následně k němu přidejte i stisk tlačítka POWER, společně je držte asi tři vteřiny. Na displeji se zobrazí „rESt”. Tlačítky nahoru nebo dolu vyberte možnost „dESc” a potvrďte výběr tlačítkem MENU. První fáze je vypuštění vody, která je v kávovaru. V pravé dolní části je oválný silikonový kryt označený jako DESCALE ACCES, pod kterým se skrývají dva šrouby. Pomocí plochého šroubováku vyšroubujte proti směru hodinových ručiček pravý šroub tak, aby se ventil zcela otevřel. Přitom je možné, že se uvolní trocha páry, a proto pod trysku nejprve umístěte utěrku. Tímto krokem by mělo dojít k úniku vody. Pokud se tak nestane, stiskněte a podržte tlačítko pro jeden šálek asi na tři vteřiny. Poté ventil zašroubujte a opakujte to samé s druhým šroubem. Vyteklou vodu z odkapávací misky opatrně vylijte, může být horká.

Návrh bez názvu-3

Druhá fáze je samotné odvápnění. Do nádržky dejte odvápňovací roztok a stiskněte tlačítko pro jeden šálek. Na displeji se zobrazí odpočet dvaceti minut, kdy roztok nateče do kávovaru, který se bude zahřívat. V této fázi může unikat trocha vody ze spařovací hlavy. Když dojde časovač k nule, roztok z kávovaru vypustíte stejným způsobem přes ventil jako v první fázi. Poté vyprázdněte a umyjte nádržku na vodu i odkapávací misku.

Ve třetí fázi propláchnete kávovar od odvápňovače. Nádržku na vodu naplníte čistou vodou po MAX a stisknete tlačítko pro jeden šálek. Na displeji se opět objeví odpočet dvaceti minut a kávovar se naplní čistou vodou, kterou po dokončení opět vypustíte pomoví ventilu jako v předchozích krocích. Výrobce doporučuje propláchnout kávovar čistou vodou dvakrát. Po dokončení stiskněte tlačítko POWER. V případě potřeby je možné odpočet dvaceti minut ukončit dříve stiskem tlačítka pro jeden šálek.

 1_1

Duo-Temp Pro

Tento model nemá žádný speciální program na odvápňování, ale je to poměrně jednoduché. Nejprve kávovar proženete odvápňovačem a následně ho stejným způsobem propláchnete vodou. Ovladač vypnutého kávovaru musí být v poloze I. Kávovar zapněte a otočte ovladačem do polohy „Espresso” a nechte spařovací hlavou protéct asi polovinu roztoku. Následně otočte ovladačem do polohy „Steam” a nechtě protéct zbývající roztok tryskou. Když roztok přestane protékat, vraťte ovladač do polohy I. Nyní je třeba propláchnout kávovar od zbytků roztoku na odvápnění. Nádržku naplňte čistou vodou a opakujte stejná postup jako s roztokem. Polovinu nechte protéct hlavou a polovinu tryskou.

Takto čištěné a odvápňované kávovary vám vydrží mnoho let, a budou vám připravovat vynikající kávu. Ale je potřeba nezanedbávat jejich čištění a údržbu. 

Nemáte kávovar SAGE, tak mrkněte na ODVÁPNĚNÍ a ČIŠTĚNÍ jiných kávovarů.