KÁVA MĚSÍCE ☕️: Sicilian style -15%

Jak udržet kávu co nejdéle čerstvou

Způsob, jak v běžných podmínkách stoprocentně ochránit kávu před procesem stárnutí, neexistuje. Dobrou zprávou ale je, že její čerstvost můžeme vhodným zacházením výrazně prodloužit. Pojďme se společně podívat na to, co kávě svědčí, a co ne.  

IMG_4590_1

Ačkoli se to nemusí na první pohled zdát, pražená káva je choulostivou potravinou. Velmi snadno ztrácí působením vzduchu, tepla a světla na vůni i chuti, oxiduje a stárne. 

Během pražení káva získává své jedinečné aroma a chuť, a také schopnost snadné extrahovatelnosti obsažených látek. Vystavíme-li kávu pro ni nepříznivým podmínkám, rychle ztratíme většinu toho, co jsme pražením získali, a co od čerstvé kávy požadujeme.

Chceme-li si tedy vychutnat skutečnou chuť a vůni čerstvé kávy, snažíme se ji před těmito vlivy co nejvíce chránit. 

Čtyři hlavní nepřátelé čerstvé kávy

1)    Vlhkost

Pokud káva navlhne, mění se její fyzikální vlastnosti, a následkem toho není schopna předat aroma a chuť při extrakci. 

2)    Pachy

Stejně jako na absorpci vlhkosti je káva náchylná na vázání pachů z okolí. Ty mohou výrazně nebo úplně změnit čichový i chuťový profil kávy. Dáváme si proto při uskladnění pozor na zdroje aromatických látek jako jsou čaje, koření nebo třeba čisticí prostředky. 

Námět k zamyšlení: Kde v domácnosti bývá nejvyšší koncentrace pachů a vlhkosti? (Odpověď bude následovat níže.)

3)    Vysoká teplota a výkyvy teplot

Teplota je dalším z hlavních faktorů, které mají přímý vliv na udržení čerstvosti kávy. Nárůst teploty způsobuje rychlejší molekulární pohyb, což má za následek urychlení

a) ztráty aroma,

b) negativního působení kyslíku - oxidace,

c) zkázy olejů obsažených v kávě. Nejvíce náchylná na žluknutí je tmavě pražená káva, u níž se oleje oddělují od zrna a vystupují na povrch. Proto například sáček s kávou, který jsme v letním parnu zapomněli několik hodin v autě, nebude s největší pravděpodobností už k použití. 

Stejně jako vysoké teploty, nesvědčí kávě ani velké výkyvy teplot. Hlavní problém spočívá v kondenzaci vlhkosti, která prudkými teplotními přechody vzniká. Vyjmeme-li tedy například kávu z lednice, vysráženou vodu káva ihned pohlcuje -  dostáváme se tak k našemu prvnímu bodu. Lednice je nadto téměř vždy bohatým zdrojem pachů, tedy můžeme rovnou přičíst i bod druhý. 

4) Světlo

Sluneční záření spouští procesy fotodegradace, které rovněž způsobují, respektive urychlují rozklad látek obsažených v zrnech. Snažíme se proto také kávu chránit před světlem. 

Jak tedy nejlépe uskladnit kávu?

Pro uchovávání kávy jsou podle našich zkušeností nejlepší speciální dózy na kávu s těsnícím víčkem, pístem a jednocestným ventilem. Píst vytlačí nadbytečný vzduch, ventil propouští přebytečné uvolněné plyny ven z nádoby a svrchní víčko slouží jako další ochrana před nežádoucími podmínkami. Dózy jsou vyrobeny z neprůhledného materiálu, káva je tedy chráněna i před světlem.

Uložíme-li dózu s kávou na vhodné místo o pokojové teplotě (ideálně do 20 stupňů Celsia), mimo zdroje tepla a pachů, máme nejlepší možné předpoklady pro to, uchovat co nejdéle čerstvost, chuť a aroma kávy. 

Sáček s nově koupenou čerstvou kávou otevíráme až bezprostředně před konzumací – zbytečně ho neotevíráme dříve jen proto, abychom kávu přesypali. Kvalitní sáčky s jednocestným ventilem poměrně dobře chrání kávu před světlem, vlhkem i pachy, nadto oxid uhličitý uvolněný ze zrn, který se v sáčku s čerstvou kávou přirozeně vyskytuje, slouží jako přírodní konzervant a prodlužuje čerstvost. 

Domácím baristům i profesionálům v kavárnách doporučujeme nasypat do zásobníku mlýnku na kávu vždy jen takové množství kávy, které jsme schopni během jednoho dne spotřebovat. V zásobníku jsou zrna vystavena zároveň světlu i vzduchu, mějme tedy na paměti nejen skladování zrn, ale i tento mezistupeň před samotnou přípravou kávy. 

Rada na závěr 

Vyvarujeme-li se hlavních faktorů, které škodí kávě – tedy vlhkosti, volnému působení vzduchu, pachům a světlu – získáme čas navíc, kdy káva bude schopna vydat ze sebe to nejlepší a potěšit naše smysly svou skutečnou aromatickou i chuťovou bohatostí. 

Naším doporučením na závěr je nákup kávy jen v takovém množství, jaké jsme schopni včas za čerstva spotřebovat. To je v ideálním případě do jednoho měsíce od upražení a do týdne po otevření sáčku. 

Přejeme bohaté aroma i chuť ve vašem šálku dokonalé kávy.